REKRUTACJA

Dyrektor Żłobka Publicznego w Karolewie ogłasza nabór dzieci do żłobka - więcej informacji w załącznikach.

Przypominamy również o obowiązku wypełnienia oświadczenia o przekazywaniu rozszerzonych danych dziecka i jego rodziców, co jest obligatoryjne w momencie przyjęcia dziecka do Żłobka i stanowi podstawę do przyznania dofinansowania do pobytu dziecka w Żłobku. Oświadczenie dołączone jest do Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka w dokumentach poniżej.


Zarządzenie Dyrektora Żłobka Publicznego w Karolewie w sprawie przeprowadzenia rekrutacji dzieci w roku szkolnym 2024/2025


Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o przyjęcie dziecka do Żłobka Publicznego w Karolewie - karta zgłoszenia dziecka do żłobka