Zdjęcie

OSTATNIE WYDARZENIA

Informacja

Drodzy Rodzice, wszystkie miejsca w naszym Żłobku są już zajęte. Z początkiem miesiąca września powitamy dwanaścioro nowych podopiecznych. Dzieci podzielone będą na dwie grupy wiekowe. Zapowiada się intensywny czas :)

Czytaj więcej

Organem prowadzącym Żłobek Publiczny w Karolewie jest Gmina Borek Wielkopolski. Funkcjonowanie placówki wspierane jest poprzez dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,MALUCH +”.

Żłobek funkcjonuje od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy w okresie wakacyjnym. Placówka jest czynna w godzinach 6.30 -16.30


Żłobek zapewnia 16 miejsc dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia.
Dzieci podzielone są na 2 grupy wiekowe:

Grupa I ,,KOLIBERKI” – dzieci w wieku do  2 lat

Grupa II ,,SÓWKI”– dzieci w wieku od 2 do 3 lat