ZAJĘCIA PROWADZONE W NASZYM ŻŁOBKU

I. Każdy dzień w żłobku rozpoczyna się od zajęć umuzykalniających, które pozwalają dzieciom na swobodny rozwój poprzez słuchanie muzyki, naśladowanie ruchów oraz aktywną zabawę.


II. W zależności od dnia tygodnia w żłobku prowadzone są zajęcia oparte na kreatywnej zabawie. Zajęcia te dostosowane są do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka. Zostały podzielone na następujące moduły edukacyjne:

PONIEDZIAŁEK:
Zajęcia z elementami integracji sensorycznej - na tych zajęciach dzieci poznają otaczający świat całym swoim ciałem, wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują, badają dotykiem, smakiem i węchem. Ćwicząc na bardzo różnych materiałach i fakturach dzieci pobudzają zmysły, wyobraźnię oraz uczą się współpracy w grupie.


WTOREK
Zajęcia dydaktyczne – zajęcia z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju poznawczego dziecka, rozwój mowy i poszerzanie słownictwa oraz kształtowanie wyobraźni.


ŚRODA
Zajęcia plastyczne – poprzez m.in. malowanie, rysowanie, wyklejanie dzieci rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną.


CZWARTEK
Dziecięce eksperymenty - na tych zajęciach dzieci odkrywają magiczny świat przyrody, ruchu, światła, dźwięku. Dzieci uczestnicząc w doświadczeniach poznają nowe materiały, przedmioty, faktury i zjawiska. Dynamiczny charakter zajęć z wykorzystaniem wielu rekwizytów  sprzyja zaangażowaniu - doskonale łącząc naukę z zabawą.


PIĄTEK
Zajęcia gimnastyczne - poprzez gimnastykę i zabawy ruchowe dzieci rozwijają ogólną sprawność fizyczną. Są to przeróżne zabawy z wykorzystaniem tunelu edukacyjnego, materacy, szarf, obręczy, woreczków, piłek oraz wielu innych pomocy dydaktycznych.


III. Minimum raz w miesiącu prowadzone są zajęcia kulinarne, które uczą dzieci współpracy w grupie, wzmacniają poczucie sprawczości i uczą radości z małych sukcesów. Zajęcia mają na celu również utrwalanie czynności samoobsługowych. Podczas zajęć dzieci pieką ciasteczka, przygotowują smaczne koktajle czy zdrowe sałatki lub kanapki.

W trzeci poniedziałek każdego miesiąca odbywają się również zajęcia dogoterapii, które prowadzi certyfikowany dogoterapeuta. Dzieci uczą się, jak mądrze kochać zwierzęta oraz tego, że szacunek jest podstawą każdej relacji. Dzieci przytulają, czeszą czworonogi oraz karmią. W letnie dni wychodzimy z pieskami na spacer.
IV. Oprócz zajęć, dzieci każdego dnia dzieci biorą udział w różnego typu zabawach:

  • zabawy manipulacyjne - pojawiają się najwcześniej i uczą panowania nad własnym ciałem Polegają na manipulowaniu przedmiotem w różny sposób, oglądaniu, przekładaniu z ręki do ręki, wkładaniu i wyjmowaniu, turlaniu itp. Tego typu zabawy mają na celu poznawanie właściwości przedmiotów: kształtu, konsystencji itp.
  • zabawy konstrukcyjne - pobudzają wyobraźnię dziecka, ćwiczą sprawność manualną, kształtują koordynację wzrokowo-ruchową. Polegają na budowaniu, wytwarzaniu czegoś nowego. Najpopularniejszą zabawką konstrukcyjną są klocki.
  • zabawy tematyczne - w tego rodzaju zabawach dziecko naśladuje czynności zaobserwowane w swoim otoczeniu. Dzieci naśladują czynności z życia dorosłych bawiąc się np. w kucharza, fryzjera, lekarza.
  • zabawy z chustą animacyjną Klanza - ułatwiają wejście w grupę, integrują, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte  Szczególną zaletą chusty jest to, że dostarczając różnorakich doznań: wzrokowych, dotykowych i ruchowych.
  • zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze - przy pomocy dłoni tworzone są ilustracje do krótkich opowiadań oraz wierszyków. Podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata.
  • zabawy dowolne - według inwencji i pomysłowości dziecka.
VI. Przy sprzyjającej pogodzie, dzieci spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Szczegółowy plan pracy na każdy miesiąc,
 zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń w żłobku.