ZAJĘCIA PROWADZONE W NASZYM ŻŁOBKU

I. Każdy dzień w żłobku rozpoczyna się od zajęć umuzykalniających, które pozwalają dzieciom na swobodny rozwój poprzez słuchanie muzyki, naśladowanie ruchów oraz aktywną zabawę.


II. W zależności od dnia tygodnia w żłobku prowadzone są zajęcia oparte na kreatywnej zabawie. Zajęcia te dostosowane są do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka. Zostały podzielone na następujące moduły edukacyjne:

PONIEDZIAŁEK:
Zajęcia z elementami integracji sensorycznej - na tych zajęciach dzieci poznają otaczający świat całym swoim ciałem, wszystkimi zmysłami. Słuchają, obserwują, badają dotykiem, smakiem i węchem. Ćwicząc na bardzo różnych materiałach i fakturach dzieci pobudzają zmysły, wyobraźnię oraz uczą się współpracy w grupie.


WTOREK
Zajęcia dydaktyczne – zajęcia z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju poznawczego dziecka, rozwój mowy i poszerzanie słownictwa oraz kształtowanie wyobraźni.


ŚRODA
Zajęcia plastyczne – poprzez m.in. malowanie, rysowanie, wyklejanie dzieci rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną.


CZWARTEK
Dziecięce eksperymenty - na tych zajęciach dzieci odkrywają magiczny świat przyrody, ruchu, światła, dźwięku. Dzieci uczestnicząc w doświadczeniach poznają nowe materiały, przedmioty, faktury i zjawiska. Dynamiczny charakter zajęć z wykorzystaniem wielu rekwizytów  sprzyja zaangażowaniu - doskonale łącząc naukę z zabawą.


PIĄTEK
Zajęcia gimnastyczne - poprzez gimnastykę i zabawy ruchowe dzieci rozwijają ogólną sprawność fizyczną. Są to przeróżne zabawy z wykorzystaniem tunelu edukacyjnego, materacy, szarf, obręczy, woreczków, piłek oraz wielu innych pomocy dydaktycznych.


III. Minimum raz w miesiącu prowadzone są zajęcia kulinarne, które uczą dzieci współpracy w grupie, wzmacniają poczucie sprawczości i uczą radości z małych sukcesów. Zajęcia mają na celu również utrwalanie czynności samoobsługowych. Podczas zajęć dzieci pieką ciasteczka, przygotowują smaczne koktajle czy zdrowe sałatki.
IV. Oprócz zajęć, dzieci każdego dnia dzieci biorą udział w różnego typu zabawach:

  • zabawy manipulacyjne - pojawiają się najwcześniej i uczą panowania nad własnym ciałem Polegają na manipulowaniu przedmiotem w różny sposób, oglądaniu, przekładaniu z ręki do ręki, wkładaniu i wyjmowaniu, turlaniu itp. Tego typu zabawy mają na celu poznawanie właściwości przedmiotów: kształtu, konsystencji itp.
  • zabawy konstrukcyjne - pobudzają wyobraźnię dziecka, ćwiczą sprawność manualną, kształtują koordynację wzrokowo-ruchową. Polegają na budowaniu, wytwarzaniu czegoś nowego. Najpopularniejszą zabawką konstrukcyjną są klocki.
  • zabawy tematyczne - w tego rodzaju zabawach dziecko naśladuje czynności zaobserwowane w swoim otoczeniu. Dzieci naśladują czynności z życia dorosłych bawiąc się np. w kucharza, fryzjera, lekarza.
  • zabawy z chustą animacyjną Klanza - ułatwiają wejście w grupę, integrują, rozładowują napięcia, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że dzieci stają się otwarte  Szczególną zaletą chusty jest to, że dostarczając różnorakich doznań: wzrokowych, dotykowych i ruchowych.
  • zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze - przy pomocy dłoni tworzone są ilustracje do krótkich opowiadań oraz wierszyków. Podczas zabaw dźwiękonaśladowczych wykorzystywane są wierszyki zawierające wyrazy przypominające odgłosy płynące z otaczającego świata.
  • zabawy dowolne - według inwencji i pomysłowości dziecka.
VI. Przy sprzyjającej pogodzie, dzieci spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu.

Szczegółowy plan pracy na każdy miesiąc,
 zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń w żłobku.