CO NAS WYRÓŻNIA?

JESTEŚMY PLACÓWKĄ...

Działającą nowocześnie i kreatywnie. Skupiamy się nie tylko na opiece ale również na stymulowaniu rozwoju dziecka we wszystkich sferach.
Zapewniającą bezpieczeństwo i profesjonalną opiekę nad dziećmi dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej.
Intensywnie współpracującą z rodzicami, angażującą rodziców w życie żłobka poprzez udział w uroczystościach, warsztatach, dniach otwartych.
Efektywnie wspierającą rodziców w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.
Ciągle podnoszącą kwalifikacje personelu poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.
Każdemu podopiecznemu zapewniającą komfortowe warunki bytowe zbliżone do warunków domowych oraz przyjazną, ciepłą atmosferę.
Oferującą atrakcyjny program pracy z dziećmi, edukację poprzez kreatywną zabawę.

W żłobku poza zapewnieniem bezpieczeństwa i profesjonalną opieką, skupiamy się również na edukacji poprzez kreatywną zabawę. Celem zajęć prowadzonych w żłobku jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie ich naturalnych zdolności  i predyspozycji. Podczas zajęć stosujemy różne metody i formy pracy. Wykorzystując naturalną ciekawość świata, pobudzamy w dzieciach twórcze myślenie i wyobraźnię.

Obrazek
Obrazek
Obrazek