W związku z obowiązującym stanem epidemii w Polsce, podjęto decyzję o przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych w tym również żłobków.

Zatem Żłobek Publiczny w Karolewie do dnia 26 kwietnia br. nie będzie sprawował opieki nad dziećmi.

 

/-/ Edyta Jeż

Dyrektor Żłobka Publicznego w Karolewie

 

 

 

2020-04-13